Module

Data.Units.PartsPerX

Package
purescript-quantities
Repository
sharkdp/purescript-quantities

A collection of parts-per-x units.

#percent Source

percent :: DerivedUnit

'Dimensionless' ratio 1 pct = 1e-2.

#partsPerMillion Source

partsPerMillion :: DerivedUnit

'Dimensionless' ratio 1 ppm = 1e-6.

#partsPerBillion Source

partsPerBillion :: DerivedUnit

'Dimensionless' ratio 1 ppb = 1e-9.

#partsPerTrillion Source

partsPerTrillion :: DerivedUnit

'Dimensionless' ratio 1 ppt = 1e-12.

#partsPerQuadrillion Source

partsPerQuadrillion :: DerivedUnit

'Dimensionless' ratio 1 ppq = 1e-15.